ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ : PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ : PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.


ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ Pearl Mermaid Brand Agar Powder ၅၀ ဂရမ္ ကို ေရ ႏွင့္ သၾကား ၆ ဂရမ္ႏွင့္ေရာစပ္ ေသာ အာဟာရ သည္ ပန္းကန္လံုး အလံုး ၂၀ ထဲထည့္ထားေသာထမင္း အာဟာရ ႏွင့္ ညီမၽွပါသည္။

Hercules Brand Agar Powder

Hercules Brand Agar Powder Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice. 

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Patanasin Enterprise LTD.,Part. သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႐ွိေသာ agar မႈန္႔ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တိုင္ Pearl Mermaid အမွတ္တံဆိပ္ agar မႈန္႔ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုလဲျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ ေခတ္မွီေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္ျခင္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳထားကာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္လဲ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တြင္ စနစ္တက်စစ္ေဆး ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ GMP,Halal,kosher စသည္ အသိအမွတ္ျပု လက္မွတ္မ်ားရရွိထားျပီးေသာ ကုန္အမွန္တံဆိပ္တခုျဖစ္ပါသည္။

Patanasin Enterprise LTD., Part.,
Dark Blue Pearl Mermaid Brand Agar Powder
လူအမ်ားစုသည္ Agar သည္ Gelatin ႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ထင္ၾကပါသည္။သို့ေသာ္ ထိုႏွစ္ခုသည္ လံုးဝ ကြဲျပားပါသည္။
Agar သည္ agarose ႏွင့္ agropectin အစိတ္ပိုင္းႏွွစ္ခု ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရေအာက္႐ွိ ေရညိွမွတဆင့္ အနီေရာင္ေရညိွကို Division Pterophyta တြင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
Gelation သည္အက္စစ္ပါေသာ collagen ႏွင့္ alkalis တို႔ ျဒပ္ပ်က္ျခင္းမွ ရ႐ွိေသာ ပ႐ိုတင္းျဖစ္ပါသည္။ အ႐ိုးမ်ားႏွင့္ သားရည္ ေပါင္းခံျခင္းမွ light brown powder ကိုရ႐ွိေစပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ powder ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လံုးဝကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ဖလွယ္၍အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အခ်ိဳပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္ပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္သာ ဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။
Agar ကို ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ား ႏွင့္ လိိႈင္းနဲေသာ ကမ္းစပ္မ်ားေတြ ေတြရေလ့႐ွိသည္ Gracilaria fisheri, Gracilaria sailcornia, Valonia စျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိေသာ Gracilaria မ်ိဳးစိတ္ ပင္လယ္ေရညိွအနီေရာင္မွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ယ္လီျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပင္လယ္ေရညိွမွ မလိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ေရေဆးၿပီး ဖယ္႐ွားကာ အေျခာက္ခံပါ။ ထိုအဆင့္ကို အႀကိမ္မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။ ထိုေနာက္ ေရညိွမ်ားကို ႏူးၿပီးေပ်ာ့သြားသည္အထိ ျပဳတ္ေပးပါ။ ႏွစ္ခုစလံုးကို ႀကိတ္ဆံုထဲ ထည့္၍ႀကိတ္ေပးပါ။ ထိုေနာက္ PH level ကိုခ်ိန္ညိွရန္ႏွင့္ စစ္ထုတ္ရလြယ္ကူေစရန္ လိုအပ္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားထည့္၍ ေနာက္တျကိမ္ထပ္ ျပဳတ္ေပးပါ။ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအကုန္ေရာေႏွာသြားလွ်င္ ဂ်ယ္လီမွေရမ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးကာ ဂ်ယ္လီကို ခဲသြားေစရန္ အေအးခံေပးပါ။ ထိုေနာက္ ဂ်ယ္လီခဲကို အရည္ေပ်ာ္ေစကာ ေရေအးျဖင့္ေဆးေပးပါ။ ျပီးလ်ွင္ အေျခာက္ခံကာ အမႈန္႔ရေစရန္ႀကိဳတ္ဆံု ျဖင့္ႀကိတ္ေပးပါ။ ဂ်ယ္လီျပဳလုပ္လိုေသာ အခါ ဂ်ယ္လီမႈန္႔ ႏွင့္ သၾကားကို ဆူပြက္ေနေသာ ေရေႏြးပူထဲထည့္ျပဳပ္ကာ ဂ်ယ္လီျဖစ္သည္အထိထားေပးပါ။

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Patanasin Enterprise LTD., Part., the leading agar powder manufacturer in Thailand, provide distribution services of Pearl Mermaid brand agar powder for more than 50 years. With modern manufacturing technology and quality control in laboratory testing, we assure consumers that our products offer quality standard and safety guaranteed by GMP, Halal, and kosher.
Gelation is protein caused by the decomposition of collagen with acids and alkalis, offers light brown powder which can be distilled from bone and leather.
Therefore, it is assured that both types of powder have different properties which cannot be interchangeable. Be careful when you make dessert. To meet customers’ needs comes first.
Agar is extracted from red seaweed in genus of Gracilaria, called by general people with several names such  Gracilaria fisheri, Gracilaria salicornia and Valonia found in almost every province along the coast or sea shore with slightly waves.
The steps to make jelly is to remove adulterated things from the seaweed by washing with water and then dried. Repeat this several times, then boil until algae feels soft. Grind them together. Then boil again by adding various substances to adjust PH level and make filtration  read more here easier. click here When the ingredients are together, filter to separate water from the jelly, let jelly cool down and freeze. When the time is set to bring the frozen jelly dissolves and wash with cold water. Drain and then bring to drying and grinding process to powder. When we make jelly, pour jelly powder and sugar in boiled water, leave it to become jelly.

 

CONTACT US

 

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.

Phone
+66 2862 4894

E-mail
patanasin@agarmermaid.com

Website
agarmermaid.aecgateway.com

သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း

 


 

အိမ္ေခါင္မုိးေဘာင္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ္အေဆာက္အဦးသံေဘာင္၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္သံမဏိေဘာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သံမဏိကုန္ပတ္ေဆာက္လုပ္ေရး၌ အင္ဂ်င္နီယာပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားရိွပါသည္

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

CPM Engineering Center Co., Ltd ကုမၸဏီသည္ သံႏွင့္ သံမဏိေပါင္းမ်ဳိးစုံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတြင္ ဒီဇုိင္နာေခါင္းေဆာင္ေသာအုပ္စုျဖစ္ပါသည္၊ အဆုိပါစနစ္အား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေထြေထြလုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ စက္မႈ၊ စက္ရုံအပုိင္းက႑မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္၊ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ေဖါက္သည္ထံ ပုိ႔ေဆာင္မႈမျပဳမွီ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္သည္သာမက စက္ရုံမွ အရည္အေသြးျပည့္မီ 100% ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘက္ေပါင္းစုံဒီဇုိင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကဲ့သုိ႔ေသာ ေလျဖင့္အရာ၀တၳဳတင္ေဆာင္ေသာစနစ္၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ၀က္အူေပၚထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္၊ စက္ရုံတြင္ ဖုန္မႈန္႔ပယ္ဖ်က္မႈစနစ္ dust collecting System, Big Bag Station Jumbo Bag Big Bag Loading & Unloading ႏွင့္ အျခားေသာအင္ဂ်င္နီ ယာရွဴေထာင့္မ်ား အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားအပါအ၀င္၊ ကဲ့သုိ႔ေသာRotary သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း Valve, Separator Filter, Axial Fan, Blower, Strainer Filter, Screw Conveyor စသည့္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီသည္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ အလုပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ အျပည့္အ၀ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပး၍ ဒါ့အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာမွ စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ လက္ခံရရိွၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြက္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

CONTACT US 

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

Address
559/26 Moo 7. Phii Yai Phli district Samut Prakan 10540
Phone
+668 6668 9111 +662 325 0321-3
E-mail
info@cpmflow.com
Website
cpm-engineer.aecgateway.com,cpm.brandexdirectory.com,www.cpmflow.com

โรงงานชุบซิงค์

ชุบโลหะ, ชุบซิงค์, ชุบสังกะสี, เคลือบโลหะ, ชุบซิงค์ไฟฟ้า, รับชุบซิงค์, โรงงานชุบโลหะ : รุ่งเรืองดี เพลทติ้ง บจก.


ชุบโลหะ  ดูเพิ่มเติม..click

อุตสาหกรรมชุบโลหะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาคราชการ ในขณะเดียวกันก็เป็นอุตสาหกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัย และอุบัติเหตุอุบัติภัยจากการทำงาน ในเรื่องอุตสาหกรรมชุบโลหะ จึงได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะขึ้น

การชุบโลหะมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

  1. เพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงาม  แวววาว  (Decorating)
  2. เพื่อป้องกันการผุกร่อน (Anti - corrosion) และยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
  3. และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่
  • การนำไฟฟ้า (Electrical conductivity)
  • การสะท้อนแสง (Reflectivity and appearance) เช่น การเป็นประกาย (Brightness) สี (Color) เป็นต้น
  • ทนทานต่อแรงบิด (Torque tolerance)
  • ช่วยในงานเชื่อมประสานโลหะ (Solder ability)
  • ทนทานต่อสารเคมี (Chemical resistance)
  • ความสามารถในการยึดเกาะกับเนื้อยางพารา (Ability to bond to rubber) เช่น ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ เป็นต้น
  • เพิ่มความแข็ง (Hardness)

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

 


รุ่งเรืองดี เพลทติ้ง บจก.

บริการรับชุบโลหะ ชุบซิงค์ มีโรงงานชุบโลหะ ชุบซิงค์ ในระบบชุบอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โรงชุบโลหะของเรา รับชุบโลหะ ซิงค์นิเกิล ซิงค์ดำ รับชุบซิงค์ ซุบซิงค์เขียวขี้ม้า ชุบดีบุกอโนไดซ์ ชุบอลูมิเนียม ชุบนิเกิล ชุบซิงค์ขาว ชุบซิงค์สีรุุ้ง ชุบซิงค์ บริการชุบโลหะ บริการชุบ EDP ชุบซิงค์แบบแขวน ชุบซิงค์ Cr3+ สีขาว สีรุ้ง สีดำ ชุบซิงค์แบบกลิ้ง แบบแขวน และออโต้  ชุบซิงค์แบบถังกลิ้ง บริการด่วนในเขตพื้นที่สมุทรปราการ อาทิ เทพารักษ์ แพรกษา บางพลี บางเสาธง กิ่งแก้ว บางนาตราด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู พระประแดง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ร่มเกล้า ฉลองกรุง สุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น เราพร้อมรับงาน Outsource งานเร่งด่วน งานปริมาณมาก โรงงานใช้ทคโนโลยีการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า คุณภาพงานชุบตามความต้องการของลูกค้า ชุบคุณภาพ หรือชุบแบบต้นทุนต่ำ เราทำได้ โทรหาเราได้ทุกวัน 08-9948-8420 08-1441-8265

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย เคลือบโลหะ บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

สนใจติดต่อ
รุ่งเรืองดี เพลทติ้ง บจก.

ที่อยู่ : 849 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2317 6158, +66 2315 5029,+668 9948 8420,+668 5913 3880
เบอร์โทรสาร : +66 2315 5028, +66 2317 6158
E-mail : rrp_plating@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : rrp-plating.thailandpocketpages.com

รถกระเช้าไฟฟ้า

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ15, รถกระเช้าไฟฟ้า : สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (sinoboomlift)

 

 

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ15


รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ  หรือกระเช้าบูมพับ รถกระเช้าบูมแซด จัดอยู่ประเภท articulating boom lift  เป็นรถกระเช้าบูมลิฟท์ ทำงานเหนือสิ่งกีดขวางที่ เข้าถึงยาก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างปลอดภัย จึงเหมาะที่จะใช้ทำงานในโรงงานหรือโกดังได้อย่างสะดวก ทำงานภายในและนอกอาคาร จึงสามารถหลบหลีกสายไฟหรือสิ่งกีดขวางต่างๆได้ ส่วนปลายของบูมสามารถขยับขึ้นลงได้ (UP & OVER) จึงสามารถเข้าทำงานในที่แคบๆได้ สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในขณะที่ยังยืดบูมอยู่ จึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน

ใช้สำหรับ
รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ  SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวางที่ เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงห้างร้าน โมเดิร์นเทรด กล่าวคือสามารถใช้ ในสถานประกอบการหรือโรงงานต่างที่ผลิตสินค้าทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายสินค้า  ซ่อมแซม ในโรงงานและจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีเครื่องมือขนย้ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  เป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย, มักนิยมใช้ในงานที่เกี่ยวกับความสูงทุกชนิด อาทิ ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรม  รวมถึงงานระบบโครงสร้างอาคาร โกดัง  งานทำความสะอาด  งานซ่อมแซมต่าง ๆ งานสวน งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูง ใช้เก็บผลไม้ และบรรทุกผลไม้ในรถคันเดียวกัน ใช้เป็นรถตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง รวมถึงใช้ซ่อมไฟแสงสว่างตามถนนตรอก ซอย สวนสาธารณะต่างๆเป็นต้น
สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก.
เป๊นผู้นำตลาดรถกระเช้า SINOBOOM LIFT  มีการเช่าและจำหน่ายรถกระเช้า โดยเราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ผลิตรถกระเช้าแบรนด์ SINOBOOM LIFT  ให้เป็นผู้จัดจำหน่าย รถกระเช้า SINOBOOM LIFT    รถกระเช้าเทคโนโลยีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
•    สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. ยินดีให้คำปรึกษาในการเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดไหนเหมาะกับสภาพการใช้งาน พร้อมศูนย์บริการ 5 แห่ง ทั่วประเทศ สนใจติดต่อ Tel : 02-3125300 Ext. 126  หรือ Line ID : @nxk2746r

ศัพท์เฉพาะ
บูม , BOOM,รถกระเช้า , บูมลิฟท์ , boom lift  รถกระเช้าไฟฟ้า , เช่ารถกระเช้า , ขาย-เช่ารถกระเช้า , จำหน่ายรถกระเช้า , นำเข้ารถกระเช้า ,  บูมลิฟท์ราคาไม่แพง , รถกระเช้าใหม่, รถบูมลิฟท์ (Boom Lift),รถบูมลิฟท์ (Boom Lift) รถกระเช้าแบบบูมพับ ,รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ  ,articulating รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ boom lift

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 

จำหน่ายและติดตั้ง รถยก รถเครน


บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในเครือของกลุ่มบริษัทชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อเมื่อครั้งก่อตั้งว่า บริษัท ชิโน-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1 ล้านบาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักคุณภาพสูง อาทิ รถเครนของ KATO รถยกของ TCM

ในปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2528 ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทให้เป็นองค์กรธุรกิจอิสระ

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SICORP โดยมีนายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นประธานกรรมการบริหาร

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา SICORP ได้พัฒนาธุรกิจเป็นบริษัทประกอบการค้าภายใต้สินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งให้บริการการติดตั้งและบำรุงรักษา ภายหลังต่อมา SICORP ได้ขยายธุรกิจเพิ่มในส่วนของ EPC contractor สำหรับโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ

พ.ศ. 2529 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาทและได้จัดตั้งบริษัทในเครือขึ้นคือ บริษัท สยาม อินดัสเทรียล อินสตอลเลชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อรองรับปริมาณความต้องการการบริการอย่างมืออาชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัท ฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2534

ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทในวันนี้ ภารกิจหลักของ SICORP ก็คือการเป็นผู้นำในธุรกิจการค้าและบริการสินค้าอุตสาหกรรมขนาดหนัก โดยได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ไปยัง เครื่องชักรอก เครน ลิฟท์ และที่จอดรถอัตโนมัติ และหัวใจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินต่อเนื่องมาก็คือการรักษามาตรฐานความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างมืออาชีพต่อลูกค้า

 

สนใจติดต่อ
สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (sinoboomlift)
5/15 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 312 5300
โทรสาร : +662 312 5301-2
อีเมลล์ : pusuda@siamind.co.th
เว็บไซต์ : sinoboomlift.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.siamind.co.th

เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่นจากประเทศจีน

1620 Elite Series Automatic Diecutting & Creasing Mac, เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่นจากประเทศจีน : เอชพีเอส โปรแมชเทค บจก.

 

 

1620 Elite Series Automatic Diecutting & Creasing Mac


Extra series automatic diecutting & creasing machines are upgraded classic Eterna products, enjoying a high reputation among customers. The machines are new upgraded, same as Maxcut lead edge feeder, more accurate and positive feeding. Extra series can handle E, B,C,A and AB flute corrugated board (1~9 mm) smoother. The feeder section which is more intelligent is suitable for running materials like not only the common printed corrugated board, but also litho-laminated board.

We adopt the advanced centerline system which makes the cutting die and stripping die centered quickly. For normal cutting die, it takes only 7-8 minutes to set up. The sheet size, especially the sheet direction, is 1200 mm which can meet the demand of make-up, improving the working efficiency.

Meeting the demands of เครื่องกรอแบ่งรูปม้วนกระดาษ จากประเทศจีน every customer with personalized service is what we Eterna people always keep doing. You can customize the feeding accuracy and delivery section mode. 20 years of experience in designing and manufacturing machines guarantees the stability.

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


เอชพีเอส โปรแมชเทค บจก.

เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่น จากประเทศจีน, เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่น จากฟิลิปินส์,เครื่องกรอแบ่งรูปม้วนกระดาษ จากประเทศจีน,เครื่องกรอแบ่งรูปม้วนกระดาษ จากประเทศไต้หวัน,เครื่องกรอแบ่งรูปม้วนกระดาษ จากประเทศฟิลิปินส์,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก,เครื่องปั๊มไดคัทกระดาษลูกฟูก,ตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ Eterna,ตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ Albnny,ตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ Comauto,เครื่องปะกาวกล่องกระดาษลูกฟูก,เครื่องปะกล่องอัตโนมัต,เครื่องเย็บกล่องกระดาษลูกฟูก,เครื่องผลิตกระดาษลูกฟูก,เครื่องผลิตกระดาษกล่อง
กระดาษลูกฟูก,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก ยี่ห้อ Eterna,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก ยี่ห้อ Albnny,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก ยี่ห้อ Comauto,เครื่องตัดกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุภัณฑ์,เครื่องตัดกระดาษลูกฟูกความเร็วสูง,เครื่องตัดกระดาษลูกฟูกและปั๊มรอย,หากลูกค้าสนใจ ทางบริษัทยินดีพาเยี่ยมชมเครื่องจักร ณ ประเทศจีน

 

จากประสบการณ์ กว่า 30 บริษัท Central National (Thailand) Co.,LTD

 

 (จำหน่ายกระดาษ) และบริษัท Inter Pacific Development Co.,LTD.

 

 (เครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก)

 

ก่อตั้งเมื่อ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อจำหน่ายเครื่องจักร และ ให้บริการต่างๆ

 

สนใจติดต่อ
เอชพีเอส โปรแมชเทค บจก.
770/37 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ : +662 170 7601,+662 170 7601
โทรสาร : +662 170 7602
อีเมลล์ : pchaih@gmail.com
เว็บไซต์ : HPSPromachtec.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.albint.com
เฟสบุ๊ค : https://m.facebook.com/BIORICH88


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15